Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'work' sonuçları
Çeviri work
(sonek) ... işi, -den yapılmış.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri work
i. iş, çalışma, meşguliyet; görev, vazife; emek; eser, kitap; el işi; çalışma yeri; çoğ. fabrika, tesis; çoğ. mekanizma; çoğ., (argo) tüm; sirke köpüğü; çoğ. sevap kazanılacak iş. work force bir yerde çalışan işçilerin tümü. work stoppage işi dudurma, grev. all in day's work normal, mutat, tabii. at work iş başında, işte; çalışırken. get to work işe koyulmak. give someone the works ( argo) birini öldürmek veya hırpalamak; birine sert davranmak, aman vermemek. hard work ağır iş, zor iş. have one's work cut out for one yapacağı iş belli olmak. in the works yapılmakta, bakılmakta, planda. make short work of kısa kesmek, çabuk bitirmek. out of work işsiz, boşta. the whole works hepsi.
 
Çeviri work
f. çalışmak, iş yapmak; emek sarfetmek, uğraşmak, meşgul olmak; vazifeli olmak, memuriyeti olmak; işlemek; işletmek; yürümek; başarılı olmak, iyi netice vermek; etkilemek, tesir etmek; oynamak; mayalanmak; çalıştırmak; çözmek, halletmek. work at çalışmak, çabalamak. work in sokuşturmak, araya sıkıştırmak. work into zorlamak, sokmak, koymak. work loose laçka olmak, gevşemek. work off gidermek, üstesinden gelmek. work on tesir etmek, etkilemeye çalışmak; üstünde çalışmak. work one's way güçlükle ilerlemek. work over bir daha yapmak, üstünden geçmek; değişiklik yapmak; A.B.D., (argo) hırpalamak. work up bürümek; heyecanlandırmak, kamçılamak, kurmak; düzenlemek, tanzim etmek, yapmak, geliştirmek. work up to -e hazırlanmak; -i amaçlamak; -e varmak. work upon tesir etmek. be worked up about something bir mesele için heyecanlanmak veya hiddetlenmek. It won't work. Olmaz. Yürümez.
 
Çeviri workable
s. işletilebilir; işlenebilir; uygulanabilir, pratik, elverişli. workability, workableness i. uygulanabilme.
 
Çeviri workaday
s. adi, alelade, sıradan, bayağı, günlük.
 
Çeviri workbag
i. elişi torbası.
 
Çeviri workbench
i. tezgah.
 
Çeviri workbook
i. alıştırma kitabı, egzersiz kitabı; çalışma kayıt defteri; çalışma rehberi.
 
Çeviri workbox
i. dikiş kutusu; alet kutusu.
 
Çeviri workday
i., s. işgünü, adi gün; s. adi güne ait.
 
Çeviri workehorse
i. beygir; çok çalışan kimse.
 
Çeviri worker
i. işçi, çalşışan kimse; amele; zool. işçi sınıfından böcek.
 
Çeviri workfellow
i. iş arkadaşı, koldaş.
 
Çeviri workfolk
i., çoğ. işçiler, ameleler.
 
Çeviri workhouse
i., İng. darülaceze; A.B.D. ıslah evi.
 
Çeviri working
s., i. çalışan; çalışmaya ait, işe ait, işe gelir; çalışır vaziyetteki; mayalanan, köpüren; seyiren; i. çalışma; çoğ. maden ocağında çalışma yapılan yerler. working capital döner sermaye; net cari aktif.working class işçi sınıfı. working conditions çalışma şartları. working day iş günü. working drawing mühendislikte çalışmalara kolaylık olmak üzere çizilmiş kısmi bina veya makina planı. working hours iş saatleri. working papers eşit olmayan kimseye verilen çalışma izni belgeleri. working substance, working fluid mak. islim gibi makina çalıştıran sıvı. working surface çalışma yüzeyi.
 
Çeviri workingman
i. işçi.
 
Çeviri workload
i. adam başına düşen iş.
 
Çeviri workman
i., (çoğ.-men) işçi. workmanlike s. ustaya yakışır; usta elinden çıkmış. workmanship i. zanaat; usta işi; ustalık. workmen's compensation işçi tazminatı; işçi sigortası.
 
Çeviri workout
i., k.dili. idman, antreman; deneme çalışması; kabiliyet testi.
 
Çeviri workpeople
i., çoğ. işçiler.
 
Çeviri workroom
i. çalışma odası.
 
Çeviri worksheet
i. müsvedde, karalama kağıdı; çalışma programı veya saatlerinin kaydedildiği kağıt.
 
Çeviri workshop
i. atelye, işlik, çalışma odası; seminer.
 
Çeviri worktable
i. çekmeceli çalışma masası.
 
Çeviri workweek
i. haftalık çalışma saati.
 
Toplam 26 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com