Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'pers' sonuçları
Çeviri pers.
kıs. person, personal.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri perse
s., i. koyu grimsi mavi; i. bu renk veya bu renk kumaş.
 
Çeviri persecute
f. zulmetmek, eza etmek, gadretmek; baskı yapmak, tazyik etmek, sıkıştırmak; bir fikre veya dine olan inancından dolayı eza etmek veya öldürmek. persecu'tion i. zulum, zulmetme.
 
Çeviri perseid
i., astr. her sene 10 ağustosa doğru görülen kayan yıldızlardan biri.
 
Çeviri perseverance
i. sebat, azim, taannüt; ısrar.
 
Çeviri perseveration
i. psik. bir düşünce veya harekete fazlasıyle saplanıp kalma.
 
Çeviri persevere
f. sebat etmek, azimle devam etmek, ısrar etmek. persevering s. sebat eden. perseveringly z. sebatla, azimle.
 
Çeviri persia
i. iran'ın eski ismi.
 
Çeviri persian
s., i. iran'a ait, iranlı; i. iranlı, Acem; iran dili, Farsça, Farisi. Persian carpet iran halısı. Persian cat Ankara kedisi. Persian Gulf Basra körfezi, iran körfezi. Persian lamb iyi cins astragan kürk. Persian lilac mor leylâk, bot. Syringa persica Persian morocco iran sahtiyanı.
 
Çeviri persiflage
i. yazı ve konuşmada lâubalilik önemsemeyiş.
 
Çeviri persimmon
i. hurma, Trabzon hurması, Japon inciri, bot. Diospyros.
 
Çeviri persist
f. kalmak, daim olmak; ısrar etmek, üstelemek, üzerinde durmak, inat etmek, sebat etmek. persistencei sebat, ısrar inat, devam etme. persistent s. ısrar eden, inatçı; devamlı. persistently z. ısrarla, üzerinde durarak, inatla; devamlı olarak.
 
Çeviri persnickety
s., k.dili titiz, meraklı, kılı kırk yaran; aşırı dikkat ve ihtimam isteyen.
 
Çeviri person
i. şahıs, kimse, adam kişi, fert; şahsiyet, sıfat; huk. kanuni hakları ve vecibeleri olan şahıs veya grup; gram. şahıs. first person gram. birinci şahıs. in person şahsen, bizzat.
 
Çeviri persona
i. piyes veya romanda kişi; psik. etrafa karşı takınılan tavır. persona grata Lat. makbul şahsiyet, saygıdeğer kişi. persona non grata Lat. istenmeyen kişi.
 
Çeviri personable
s. hoş görünen, cana yakın.
 
Çeviri personage
i. şahsiyet, önemli kişi, muhim şahsiyet; sahnede canlandırılan şahsiyet.
 
Çeviri personal
s., i. şahsa ait, şahsi, zati, özel, hususi, zata mahsus; huk. şahsi eşyaya ait, menkul eşya ile ilgili; gram. uç şahıstan birine ait; i. gazetede belirli bir sahıs hakkında çıkmış olan yazı; huk şahsi eşya. personal appearance bir filim artistinin sinema veya tiyatroya şahsen gelmesi; kıyafet, sima, dış görünüş. personal effacts özel eşya. personal identity fels. şahsiyetin istikrarı. personal pronoun gram. şahıs zamiri. personal property şahsi menkul eşya .personal remarks başkası hakkında kötü şahsi sözler.
 
Çeviri personality
i. kişilik, şahsiyet, ferdiyet; şahıs, zat; gen. çoğ. hakaret niteliğinde söz.
 
Çeviri personalize
f. şahsına mal etmek; şahıslandırmak, kişilik kazandırmak.
 
Çeviri personally
z. şahsen, bizzat; kendine gelince.
 
Çeviri personalty
i., huk. şahsi mal; menkul mal.
 
Çeviri personate
s., bot. maskeli, personat.
 
Çeviri personate
f., (tiyatro) bir karakteri canlandırmak; huk. aldatmak amacıyle kendini başka bir şahsiyet olarak göstermek; bir diğerinin hüviyetini benimsemek. persona'tion i. başka bir kimsenin hüviyetini benimseme.
 
Çeviri personify
f. canlandırmak, şahıslandırmak, şahsiyet vermek; tecessüm ettirmek, cisimlendirmek. personifica'tion i. şahıslandırma, canlandırma; cisimlendirme.
 
Çeviri personnel
i. personel, bir müessesenin bütün memurları, müstahdemler.
 
Çeviri perspective
i., s. perspektif; görüş açısı; s. perspektife göre resimlendirilmiş. perspective view mesafelere oranla görünüş, perspektif manzara.
 
Çeviri perspicacious
s. keskin zekâlı, anlayışlı. perspicaciously z. keskin zeka ile, anlayışla.
 
Çeviri perspicacity
i. keskin zekâ, anlayış; nufuz edebilme yeteneği.
 
Çeviri perspicuous
s. açık, vazıh. perspicu'ity i. açıklık, vuzuh.
 
Çeviri perspiration
i. ter; terleme.
 
Çeviri perspire
f. terlemek, ter dökmek.
 
Çeviri persuade
f. ikna etmek, inandırmak; gönlünü yapmak, razı etmek; kandırmak. persuadable s. kandırılabilir, ikna edilebilir.
 
Çeviri persuader
i. inandırıcı veya ikna edici kimse; A.B.D., (argo) tabanca.
 
Çeviri persuasible
s. ikna edilmesi mümkün; kandırılır.
 
Çeviri persuasion
i. inandırma, ikna etme; kandırma veya ikna etme kabiliyeti; kanaat, inanç, itikat; mezhep, din, akide
 
Çeviri persuasive
s., i. kandırıcı, ikna edici. persuasively z. ikna edici şekilde. persuasiveness i. ikna edebilme gücü.
 
Toplam 37 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com