Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'fra' sonuçları
Çeviri fra
(i). kardeş (rahip unvanı).
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri fracas
(i). gürültü, velvele, kavga.
 
Çeviri fraction
(i). parça, kısım; (kim). damıtık madde; (mat). kesir. common fraction adi kesir, bayağı kesir. compound fraction bileşik kesir. decimal fraction ondalık kesir.
 
Çeviri fractional
(s). kesri; cüzi. fractional currency ufaklık, bozuk para. fractional distillation (kim). uçucu sıvıları tedrici hararetle kısımlara ayırma, fraksiyonlu distilasyon.
 
Çeviri fractionate
(f). kısımlara ayırmak (imbikten çekilen sıvılar), damıtmak.
 
Çeviri fractionize
(f)., (mat). kesirlere ayırmak, kesre çevirmek; kısımlara ayırmak.
 
Çeviri fractious
(s). ters, aksi, huysuz, kavgacı. fractiously (z). ters ters. fractiousness (i). huysuzluk, aksilik, çocuk terbiyesizliği.
 
Çeviri fracture
(i)., (f). kırma, kırılma; kırık; (tıb). kemik veya kıkırdağın kırılması, kırık; yarık; çekiçle kırılınca madenin meydana çıkan yüzeyi; (f). kırmak çatlatmak, yarmak; kırılmak. compound fracture (tıb). kırılan kemik uçlarının deriyi delerek dışarı çıkması hali. greenstick fracture (tıb). küçük çocuklarda kemiğin iki parçaya ayrılmadan kırılması. simple fracture (tıb). basit kırık.
 
Çeviri fragile
(s). kolay kırılır, kırılabilir; nazik, narin, ince. fragil'ity (i). kolay kırılma, narinlik.
 
Çeviri fragment
(i)., (f). kırılmış parça, kısım; (f). parçalara ayırmak.
 
Çeviri fragmentary
(s). kısım kısım, parça parça, parça halinde; eksik kalmış, ikmal edilmemiş.
 
Çeviri fragmentation
(i). parçalanma. fragmentation bomb (ask). patlayınca şarapnel gibi parçalar saçan bomba.
 
Çeviri fragrance
(i). güzel koku, rayiha.
 
Çeviri fragrant
(s). güzel kokulu, rayihalı, mis kokulu. fragrantly (z). güzel kokarak, mis gibi.
 
Çeviri frail
(s). kolay kırılır; kolay bozulur; zayıf; zayıf ahlâklı, kolayca günah işleyebilir. frailly (z). kolay kırılabilir şekilde; zayıf ahlâklı olarak. frailty (i). zayıflık, manevi zaaf. human frailty kolayca günah işleyebilme eğilimi, beşer zafiyetleri.
 
Çeviri frail
(i). kuru yemiş küfesi; bir küfelik kuru yemiş.
 
Çeviri fraise
(i). bilhassa Kraliçe 1. Elizabeth zamanında giyilen kırmalı yakalık; istihkâma konan uçları sivri kazıklar, şarampol.
 
Çeviri fraktur
(i). Alman kitaplarında daha çok eskiden kullanılan harf şekli.
 
Çeviri frame
(f). şekil vermek, uydurmak; tasarlamak; düzenlemek, tertip etmek, yapmak; çerçevelemek; çatmak, kurmak; argo yalan yere suç yüklemek; ilerlemek; becermek, uydurmak.
 
Çeviri frame
(i). çerçeve, bina iskeleti, kafes, çatı; beden, vücut; gergef, tezgâh; hal. frame house ahşap ev. frame of mind düşünüş tarzı; mizaç, hal. frame of reference bir hüküm veya karar vermeden önce bilinmesi gereken şartlar ve değer hükümleri. frameup (i)., argo hileli düzen, kumpas; yalan yere suç yükleme, iftira, karacılık. framework (i). kafes, çatı, iskelet; çevre.
 
Çeviri franc
(i). (Fransa, Belçika, isviçre) para birimi, frank; eskiden altın sonradan gümüş olarak basılan Fransız parası, frank.
 
Çeviri france
(i). Fransa.
 
Çeviri franchise
(i). oy verme hakkı; hükümet tarafından tanınan imtiyaz veya muafiyet, bu imtiyaz veya muafiyetin geçerli olduğu yer, melce; imtiyaz, hak: imalâtçı tarafından bayi veya perakendeciye tanınan mallarını satma yetkisi, acentelik. electoral franchise oy kullanma hakkı.
 
Çeviri franciscan
(s)., (i). Fransiskan mezhebine veya rahiplerine ait; (i). bu mezhebe mensup rahip.
 
Çeviri franco
önek Fransız.
 
Çeviri francolin
(i). Afrika ve Asya'da bulunan keklik, çil, turaç, (zool). Francolinus.
 
Çeviri franctireur
(i)., (ask). Fransız akıncı neferi, çeteci asker.
 
Çeviri frangible
(s). kırılabilir. frangibil'ity (i). kırılma özelliği.
 
Çeviri frangipane
, frangipani (i). bir çeşit yasemin ıtırı; alyasemin kokusu; (ahçı). badem ve krema ile yapılan bir çeşit pasta.
 
Çeviri frank
(i)., (k).dili sosis.
 
Çeviri frank
(i). ortaçağda Cermen kavimlerinden birine mensup kimse, Frank; Avrupalı, Frenk.
 
Çeviri frank
(f)., (i). postada ücretsiz gitmesi için mektubun üzerine imza atmak, (mektup, telgraf) parasız göndermek; muaf tutmak, istisna etmek; (i). (mektup) posta ile parasız gönderme hakkı; ücretsiz gitmesi için mektupların üstüne atılan imza; ücretsiz giden mektup.
 
Çeviri frank
(s). açık sözlü, serbest, samimi, içi dışı bir; açık, aşikâr. frankly (z). açıkça, dobra dobra; samimi olarak. frankness (i). açık sözIülük, samimiyet.
 
Çeviri frankenstein
(i). Frankeştayn; kendi yaptığı bir iş sonucunda mahvolan kimse; yaratıcısının kontrolundan çıkıp mahvına sebep olan herhangi bir şey.
 
Çeviri frankfurter
, frankfort(er) (i). bir çeşit baharatlı sosis.
 
Çeviri frankincense
(i). günlük, buhur, tütsü.
 
Çeviri frankish
(s)., (i). ortaçağdaki Frank kavmine ait; (i). bu kavmin dili; Frenkçe.
 
Çeviri franklin
(i). eski devirlerde ingiltere'de orta halli arazi sahibi.
 
Çeviri franklinstove
Benjamin Franklin tarafından icat edilen önü kapaklı bir çeşit soba.
 
Çeviri frankpledge
(i)., eski (ing). (huk). bir semtte her erkeğin bütün semt halkının davranışlarından mesul olması.
 
Çeviri frantic
(s). çıIgın, kendinden geçmiş, çileden çıkmış. frantic(al)ly (z). çıIgınca, kendini kaybetmişcesine.
 
Çeviri frap
(f). (ped, ping) (den). sıkı bağlamak. frap a rope halatı sarmak, strangola etmek.
 
Çeviri frappe
(s)., (i). buzlu, dondurulmuş; (i). meyvalı dondurma, buzlu şerbet frape.
 
Çeviri frater
(i). erkek kardeş, arkadaş.
 
Çeviri frater
(i)., eski manastır yemekhanesi.
 
Çeviri fraternal
(s). kardeşlere ait; kardeş gibi, kardeşçe; kardeşlik cemiyetine ait. fraternally (z). kardeşçe.
 
Çeviri fraternity
(i). kardeşlik; kardeşlik cemiyeti; dinsel veya toplumsal gaye ile kurulan birlik; erkek talebe kuruluşu; aynı sınıf veya meslekten olan erkekler.
 
Çeviri fraternize
(f). birbiriyle kardeş gibi olmak, arkadaşlık etmek; düşmanla kardeş gibi samimi olmak. fraterniza'tion (i). arkadaşlık etme
 
Çeviri fratricide
(i). kendi kardeşini öldürme; kendi kardeşlerini öIdüren kimse. fratrici'dal (s). kendi kardeşini öldüren, kardeş katli kabilinden.
 
Çeviri frau
(i). (çoğ. -en) evli veya dul Alman kadını; Bayan (evli), Madam.
 
Çeviri fraud
(i). hile, dolandırıcılık, sahtekarlık; dolandırıcı ve hilekar kimse, sahtekar kimse.
 
Çeviri fraudulent
(s). hileli, sahte; hilekar, dolandırıcı; hile ile ele geçirilen. fraudulence (i). hilekarlık. fraud ulently (z). hile ile, sahtekarIıkla.
 
Çeviri fraught
(s). dolu, yüklü. fraught with danger çok tehlikeli.
 
Çeviri fraulein
(i). evli olmayan Alman kadını, Bayan (bekar), Matmazel.
 
Çeviri fraxinella
(i). geyikotu, (bot). Dictamnus fraxinella.
 
Çeviri fray
(i). kavga, karışıklık.
 
Çeviri fray
(f). (kumaş) yıpratmak; yıpranmak.
 
Çeviri frazzle
(i)., (f). yıpranma; (f). yıpratmak; yıpranmak, eskimek. beat to a frazzle, worn to a frazzle bitkin, çok yıpranmış.
 
Toplam 58 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com