Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'dip' sonuçları
Çeviri dip
(f). (ped veya dipt, ping) batırmak, daldırmak, banmak; ıslatmak; kepçe gibi bir şeyle çıkarmak; bayrak gibi bir şeyi indirip kaldırmak; (den). selam maksadıyla sancağı yarı mayna ve hisa etmek; antiseptik suya batırmak (bir hayvanı); dalmak, batmak; (jeol). meyletmek, inhitat etmek; (hav). çabuk inip tekrar havalanmak. dip into a book bir kitabı gözden geçirmek.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri dip
(i). dalma, batma; meyil, inhitat; çukur; daldırma mum, içine herhangi bir şey daldırılacak sıvı, banyo; argo yankesici. dip net uzun saplı balık ağı, kepçe. dip stick daldırma çubuk ölçek. magnetic dip mıknatısın aşağı eğilmesi.
 
Çeviri diphase
(s)., (elek). iki fazlı, çift fazlı.
 
Çeviri diphtheria
(i)., (tıb). kuşpalazı, difteri. diphtheric (s). difteriye benzer, difteriye ait.
 
Çeviri diphthong
(i)., (dilb). diftong, iki seslinin bir hece halinde kaynaşması.
 
Çeviri diphyodont
(s)., (zool). iki defa diş çıkaran memeli.
 
Çeviri diploid
(s). çift, iki katlı.
 
Çeviri diploma
(i). diploma.
 
Çeviri diplomacy
(i). diplomasi, diplomatlık, siyaset, hariciye mesleği; başka insanlarla ilişkide incelik, ustalık.
 
Çeviri diplomat
(i). Dışişleri Bakanlığı memuru, hariciye memuru, diplomat, siyaset adamı; başkaları ile ilişkide incelik gösteren kimse.
 
Çeviri diplomate
(i). doktor ve mühendis gibi meslek diploması alan kimse.
 
Çeviri diplomatic
(s). diplomatik, milletlerarası siyasete ait; başkaları ile ilişkide ince, usta, siyasi; diplomasi ilmine ait. diplomatic affairs diplomatik işler. diplomatic agent elçi veya maslahatgüzar. diplomatic immunity diplomatik dokunulmazlık. diplomatic service Dışişleri memurluğu, hariciyecilik. diplomatically (z). diplomatça, kurnazlıkla, incelikle.
 
Çeviri diplomatics
(i). eski resmi ve sikaları çözme ve gerçeğe uygunluğunu tayin etme ilmi.
 
Çeviri diplomatist
(i). diplomat, hariciye memuru, siyaset adamı.
 
Çeviri diplopia
(i)., (tıb).. gözün tek cisimleri çift görmesi.
 
Çeviri dipole
(i)., (fiz). ikiz kutup.
 
Çeviri dipper
(i). maşrapa, kepçe; dalıcı kuş. Great Dipper, Big Dipper (astr). Büyükayı. Little Dipper (astr). Küçükayı.
 
Çeviri dippy
(s)., argo deli.
 
Çeviri dipsomania
(i). hastalık derecesinde içki iptilası, ayyaşlık, dipsomani. dipsomaniac (i). içkiye müptelâ kimse.
 
Çeviri diptera
(i)., (çoğ).. (zool). bir çift kanadı olan böcekler sınıfı, çiftkanatlılar. dipteral (s)., (mim). çift sıra direkleri olan; (zool). iki kanatlı. dipterous (s)., (bot)., (zool). iki kanatlı.
 
Çeviri diptych
(i). eskiden kullanılan birbirine menteşelenmiş iki yapraktan ibaret tablet; kitap gibi kapanan iki levhalı resim.
 
Toplam 21 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com