Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'dia' sonuçları
Çeviri dia
önek arasından; baştan başa.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri diabetes
(i). şeker hastalığı, diyabet. diabetic (s)., (i). şeker hastalığına ait; şeker hastası.
 
Çeviri diabolic ,cal
(s). şeytani, şeytanca, iblisane, insaniyete aykırı. diabolically (z). şeytanlıkla. diabolicalness (i). şeytanlık.
 
Çeviri diabolism
(i). şeytanlık; şeytanca hareket; şeytana inanma veya tapma.
 
Çeviri diabolo
(i). iki ucu çubuklu bir iple havaya fırlatılan makara şeklindeki oyuncak, makara oyunu.
 
Çeviri diaconate
(i)., (kil). diyakozluk, şemmaslık; diyakozlar heyeti.
 
Çeviri diacritic ,ical
(s)., (i). ayıran, belirten, tefrik ve temyiz eden; (i). fonetik işaret. diacritical mark harfin fonetik değerini belirten herhangi bir işaret.
 
Çeviri diadem
(i)., (f). taç, ufak taç; hüküm darlık alameti olarak başa bağlanan kumaş parçası; hükümdarlık; (f). taç giydirmek. diademed (s). taçlı.
 
Çeviri diaeresis
(bak). dieresis.
 
Çeviri diagnose
(f). hastalığı teşhis etmek. diagno'sis (i). teşhis; bilimsel tetkik veya karar. diagnostic (s)., (i). teşhise ait; (i). teşhis. diagnostician (i). teşhis mütehassısı, teşhisçi.
 
Çeviri diagonal
(s)., (i). köşegen, diyagonal. diagonally (z). diyagonal olarak. diagonally opposite karşılıklı iki köşede bulunan.
 
Çeviri diagram
(i)., (f). diyagram; çizge; plan, şema, resim, şekil; (f). diyagram çizmek. diagrammatic (s). diyagrama ait, diyagram halinde, ayrıntıları olmayan.
 
Çeviri diagraph
(i)., (foto). diyagraf.
 
Çeviri dial
(i)., (f). (ed veya led, ing veya ling) kadran, saat minesi; (telefonda) kadran, üzerinde rakamların yazılı olduğu daire; (f). kadran ile ölçmek, göstermek veya işletmek; telefon numaralarını çevirmek. dialing (i). telefon numaralarını çevirme; Güneş saati ile zamanı ölçme; kadran ile maden ocağında harita çıkartma. dial plate kadran, saat minesi. dial telephone otomatik telefon, direkt telefon. dial tone telefon ahizesini kaldırınca numara çevrilebileceğini belirten ses, çevir sesi.
 
Çeviri dialect
(i). Lehçe, diyalekt, ağız, dil, lisan. dialectal (s). Lehçeye ait.
 
Çeviri dialectic,dialectics
(i)., (fels). diyalektik, eytişim; mantığın esasları; münazara ilmi; fikirlerin tenkitli tahlili. dialecti'cian (i). mantık âlimi. dialectical (s). mantık ve münazaraya ait; lehçeye ait. dialectical materialism (fels). diyalektik materyalizm. dialectically (z). diyalektik olarak.
 
Çeviri dialogue
(i). diyalog; karşılıklı konuşma ve tartışma; diyalog tarzında edebi eser.
 
Çeviri dialysis
(i). ayırma; (kim). diyaliz, parşömen zarı vasıtasıyla koloit içinde çözülmüş maddeleri ayırmak. dialy'tic (s). diyalize ait.
 
Çeviri diamagnetic
(s)., (fiz). diyamagnetik, mıknatıs geçirme hassası düşük olan. diamag'netism (i). diyamagnetizm, mıknatıs geçirme hassası düşüklüğü.
 
Çeviri diameter
(i). çap, kutur. diamet'rical (s). çapla ilgili, kutra ait. diamet'rically (z). çap boyunca; tamamen. diametrically opposite taban tabana zıt.
 
Çeviri diamond
(i)., (s). elmas; baklava biçimi; iskambil karo; beysbol main, beysbol sahasının iç meydanı; (matb) 4 1/2 puntolu ufak harf. diamond anniversary altmışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. diamondback (i). baklava şeklinde benekli sırtı olan kaplumbağa veya yılan. diamond cutter elmas keski. diamond drill elmaslı matkap. diamond point elmaslı pikap iğnesi; baklava biçimindeki demiryolu geçidi. diamond shaped baklava biçiminde. diamond wedding altmışıncı veya yetmiş beşinci evlilik yıldönümü. black diamond siyah elmas; maden kömürü. cut diamond işlenmiş elmas. rose diamond roza, gül biçiminde işlenmiş elmas; Felemenk taşı. rough diamond işlenmemiş elmas; değerli fakat yontulmamış adam.
 
Çeviri diana
(i). Diana, eski Roma'da av tanrıçası; kadın avcı; evlenmek istemeyen kadın; ay, kamer.
 
Çeviri dianetics
(i). doğum öncesi meydana geldiği farz olunan ruh hastalılıklarını teşhis ve tedavi sistemi.
 
Çeviri dianoetic
(s). düşünme kabiliyeti olan; düşünme ile ilgili.
 
Çeviri dianthus
(i). karanfil familyasından herhangi bir çiçek.
 
Çeviri diapason
(i)., (müz). ahenk; bir çalgı veya sesin en ince perdeden en kalın perdeye kadar olan sesleri; iki kollu çelik ses öIçüsü, diyapazon.
 
Çeviri diaper
(i)., (f)., (A.B.D). çocuk bezi; (f). çocuk bezini sarmak veya değiştirmek.
 
Çeviri diaper
(i). baklava şeklinde benekli pike; böyle kumaştan yapılmış havlu veya peşkir; baklava biçimindeki şekillerden ibaret süsleme.
 
Çeviri diaphaneity
(i). şeffaflık.
 
Çeviri diaphanous
(s). şeffaf, yarı şeffaf.
 
Çeviri diaphoresis
(i)., (tıb). ter, terletme.
 
Çeviri diaphoretic
(s)., (i)., (tıb). terletici (ilaç).
 
Çeviri diaphragm
(i)., (anat)., (tıb). diyafram; zar, böleç; ayıran zar; (foto). adese perdesi.
 
Çeviri diaphragmatic
(s). diyaframa ait, diyafram gibi.
 
Çeviri diaphysis
(i)., (anat). kemik gövdesi.
 
Çeviri diapositive
(i). diapozitif.
 
Çeviri diarrhea
(i)., (tıb). ishal, amel, iç sürmesi, diyare. diarrheal (s). diyareye ait, diyareli.
 
Çeviri diary
(i). hatıra defteri, günce. diarist (i). hatıra defteri tutan kimse.
 
Çeviri diaspora
(i). sürgünden sonra Yahudilerin dünyanın her tarafına yayılması; İncil'de Kudüs'ün dışında bulunan Yahudi Hıristiyanlar.
 
Çeviri diastase
(i). diyastaz, filizlenmeye başlamış tahıl tanelerinde bulunan ve nişastayı şekere çeviren azotlu maya.
 
Çeviri diastatic
(s). nişastayı şekere çeviren.
 
Çeviri diastole
(i)., (fizyol). kalp inbisatı, kalp genişlemesi, diyastol.
 
Çeviri diastrophism
(i)., (jeol). yer küre tabakasının kıtalar, dağlar ve denizleri teşkil edecek şekilde değişmesini sağlayan süreçler.
 
Çeviri diastyle
(s)., (i). sütunları birbirinden üç sütun çapı uzaklıkta olan (bina).
 
Çeviri diathermy
(i). elektrik akımıyla vücut dokularına hararet verme usulü, diyatermi.
 
Çeviri diatom
(i). ancak mikroskopla görülebilen tek hücreli bir çeşit deniz algi.
 
Çeviri diatomic
(s)., (kim). iki atomdan ibaret.
 
Çeviri diatonic
(s)., (müz). diyatonik, içinde yabancı sesler bulunmayan gama ait.
 
Çeviri diatribe
(i). şiddetli münakaşa; acı ve küçültücü tenkit.
 
Çeviri diatropism
(i)., (bot). dış etkenlere karşı bazı bitki organlarının kendilerini çapraz olarak ayarlama ihtimali.
 
Toplam 50 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com