Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'blo' sonuçları
Çeviri bloat
f., i. şişirmek, hava vermek, kabartmak; balık tutsülemek; şişmek, kabarmak; i, bayt. hayvanın yediği yeşilliklerin mayalanmasından dolayı işkembe veya bağırsak yollarında gaz toplanması.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri bloater
i. tuzlanmış ve tutsülenmiş ringa balığı; aynı şekilde hazırlanmış uskumru, çiroz.
 
Çeviri blob
i. su kabarcığı; damla; leke.
 
Çeviri bloc
i. bir gaye etrafında birleşen parti, grup veya milletler, blok; bir konuda beraberce oy kullanmak icin birleşen değişik partilerin meclis üyeleri.
 
Çeviri block
i., f. büyük parça (ağaç, kaya v.b.); bitişik bir sıra bina; blok; iki kavşak arasındaki mesafe; tahta tezgah; mezatlarda tellalın üzerinde satış yaptığı tahta; üzerinde kelle uçurulan tahta; şapka kalıbı; makara; d.y. sinyalleri beraber çalışan hat bölümü; engel, mania; psik. bilinçdışı engel; f. tıkamak, kesmek, kapamak, önünü kesmek; döviz muamelesini kısıtlamak veya durdurmak. blockhead i. kalın kafalı kimse, dangalak kimse. block and tackle palanga. blockbuster i. büyük uçak bombası. blockbusting i., A.B.D. bir mahallenin sakinlerini evlerinin kıymeti düşecek korkusuyla evlerini ucuza satmaya teşvik etme. blocked funds tic. bloke edilmiş fonlar. block out taslak yapmak. block print basma block up kapamak, tıkamak;(bir arabayı) tahtalar üzerine oturtmak. children's blocks kutu şeklinde oyuncak tahtalar. go to the block mezada çıkarılmak; idama gitmek
 
Çeviri blockade
i., f., den., ask. muhasara, denizden kuşatma, abluka; f. denizden abluka etmek, kuşatmak; etrafını çevirmek. blockader i. abluka eden düşman gemisi. run the blockade ablukayı yarmak.
 
Çeviri blockage
i. tıkanma, blokaj.
 
Çeviri blockhouse
i., ask. duvarlarında silah atmak için delikler bulunan mustahkem küçük bina; kaba kütüklerden inşa edilmiş ev.
 
Çeviri bloke
i., ing., (argo) herif, adam.
 
Çeviri blond
s., i. açık renk, sarışın; i. sarışın kimse; ipek tül veya dantel; bilhassa siyah veya beyaz ipek dantel.
 
Çeviri blonde
s., i. sarışın.
 
Çeviri blood
i. kan; bitkilerin suyu, özsu; kan dökme; mizaç, huy; nesep soy; asalet; kan rabıtası, kan bağı; akrabalık; delikanlı. blood bank kan bankası. blood blister kan oturması. blood corpuscle anat. kan cisimciği. blood count kan sayımı.blood feud kan davası. blood group kan grubu. blood heat kan ısısı, 37C. blood and iron asker kuvvetine dayanma. Blood is thicker than water Eninde sonunda akrabalık kendini belli eder. blood money kiralık katillere verilen para; diyet. blood poisoning kan zehirlenmesi .blood pressure tansiyon. blood relationship kan bağı. blood serum biyol. kanın renksiz sıvı kısmı, serum. blood strange sıçan kuyruğu, bot. Mysosurus minimus. blood test kan tahlili .blood and thunder gürültülü patırtılı (roman ,sinema blood transfusion kan nakl blood vessel anat. kan damarı. blue blood gerçek aristokrat, soylu kimse. cold-blooded s. sogukkanlı hot-blooded s. çabuk kızan, öfkeli. in cold blood göz göre göre, bile bile; merhametsizce. of one blood aynı ırktan, ırktaş. His blood is up Gözü dönmüş öfkelenmiş. blood bath katliam.
 
Çeviri blood sucker
i. sulu k; k.dili asalak kimse.
 
Çeviri blood-red
s. kan kırmızısı.
 
Çeviri bloodcurdling
s. kan dondurucu, korkunç
 
Çeviri blooded
s. cins, saf kan.
 
Çeviri bloodguilty
s. kan dökmekten suçlu.
 
Çeviri bloodhound
i. koku alma hissi ,çok kuvvetli olan bir cins tazı.
 
Çeviri bloodily
z. zalimce, kana susamış bir halde.
 
Çeviri bloodiness
i. kana susamışlık, kanlı oluş.
 
Çeviri bloodless
s. kansız, solgun, renksiz; cansız; kan dökmeden olan; beyaz; ruhsuz, kuvvetsiz bloodlessly z. kan dökmeden.
 
Çeviri bloodletting
i. kan alma; kan dokme.
 
Çeviri bloodline
i. soy, nesep, cins hayvanın zürriyeti.
 
Çeviri bloodlust
i. kana susama.
 
Çeviri bloodmobile
i. kan bağışı toplayan araba.
 
Çeviri bloodroot
i. kan otu, bot. Sanguinaria.
 
Çeviri bloodshed
i. kan dokme.
 
Çeviri bloodshot
s. kızarmış, kanlı.
 
Çeviri bloodstain
i. kan lekesi.
 
Çeviri bloodstock
i. nesep, zürriyet.
 
Çeviri bloodstone
i. kantaşı, üzerinde kırmızı lekeler olan bir çeşit yeşil kuvars . blood stream kan akımı.
 
Çeviri bloodthirsty
s. kana susamış, canavar ruhlu, hunhar. bloodthirstily z. kana susamışcasına. bloodthirstiness i. kana susama.
 
Çeviri bloodwood
i. bakam ağacı, bakkam, bot. Haematoxylon.
 
Çeviri bloody
s., f. kanlı; kan gibi; kana susamış, gaddar, zalim; Ing., (argo) Allahın belası, uğursuz, alçak; f. kana bulamak, kanla lekelemek. bloody flux dizanteri, kanlı ishal. bloody Mary votka ve domates suyundan yapılan bir içki. bloody minded hunhar, zalim, gaddar.
 
Çeviri bloom
i., f. çiçek; çiçek açma, ,çiçeklenme; tazelik, taravet, gençlik; yanakların pembeliği; meyva üzerindeki buğu; mad. dökülmüş demir kütük; f. çiçeklenmek, çiçek açmak; çiçek gibi taze ve sıhhatli olmak; çiçek açtırmak, güzelleştirmekç in full bloom tamamen çiçek açmış, pürnakil. take the bloom off tazeliğini gidermek, soldurmak.
 
Çeviri bloomers
i., çoğ. kadınların jimnastik yaparken, ata binerken v.b.'nde giydikleri bir çeşit şalvar; kısa şalvar gibi don.
 
Çeviri bloomery
i., mad. haddehane, demirci ocağı.
 
Çeviri blooming
s. çiçekli, çiçek açmış, gençlik ve sıhhatle parlayan; gelişen, gelişmekte olan, serpilen; (argo) karın ağrısı, kör olası.
 
Çeviri bloomy
s. çiçekli, çiçeklerle bezenmiş; buğulu.
 
Çeviri blooper
i., A.B.D., (argo) hata, tekleme.
 
Çeviri blossom
i., f. çiçek, meyva baharı; f çiçek vermek, bahar açmak; gelişmek; hali vakti yerinde olmak. in blossom baharı açmış, çiçeklenmiş.
 
Çeviri blot
i., f. leke, kağıt üzerindeki mürekkep lekesi; ayıp, kusur; silme (yazıda); f. lekelemek, kirletmek, karalamak; karartmak; kurutma kağıdı ile kurutmak; gelişigüzel boyamak; lekelenmek, kirlenmek; emmek (kurutma kağıdı).blot out bozmak, tanınmaz hale getirmek; ortadan silmek, imha etmek.
 
Çeviri blot
i. tavlada açık pul; herhangi bir meseledeki açık veya zayıf nokta.
 
Çeviri blotch
i., f. büyük leke, iri mürekkep lekesi; derideki kabartı; f. lekelemek, lekelenmek.
 
Çeviri blotter
i. kurutma kağıdı; karakolda tutuklananların kayıt defteri. blotting paper kurutma kağıdı.
 
Çeviri blotto
s., ing. (argo) sarhoş, zil zurna sarhoş.
 
Çeviri blouse
i., f. bulüz, gömlek; f. sarkmak, kendini bırakmak.
 
Çeviri blow
i. darbe, vuruş; hamle, saldırı; ani gelen bela, felaket; rüzgar, şiddetli esinti; k.dili övünme, yüksekten atma. at one blow bir hamlede. come to blows kavgaya tutuşmak.
 
Çeviri blow
f. esmek; üflemek; rüzgara kapılmak, rüzgarla sürüklenmek; çalmak, çalınmak, ses vermek; solumak, nefes nefese kalmak; k.dili övünmek, yüksekten atmak; A.B.D., (argo) ayrılmak, defolmak; üfleyerek itmek;(cama) üfleyerek şekil vermek;(atı) yorgunluktan çatlatmak; (sinek) ette yumurtlamak; A.B.D., (argo) bol bol harcamak, çarçur etmek. blow a fuse sigorta atmak; (argo) tepesi atmak .blow great guns fırtına halinde esmek (rüzgar) blow hot and cold k.dili kararsız olmak, duraksamak. blow in k.dili ansızın gelmek, düşmek; mad. yakmak (ocak) blow off istim salıvermek; (argo) hiddetle parlamak. blow out üfleyip söndürmek; patlamak (lastiği); dinmek (fırtına); atmak (sigorta); üfleyip pisliğini çıkarmak. blow over dinmek (fırtına); unutulmak, geçmek. blow up şişirmek; havaya uçurtmak, patlatmak; foto. buyütmek, agrandisman yapmak; patlamak, infilak etmek; patlak vermek (fırtına); k.dili çok kızmak, parlamak, tepesi atmak. blow one's own horn argo övünmek, kendini methetmek. blow one's stack (argo) kendinden geçmek. I'll be blowed! k.dili Hayret!
 
Çeviri blowback
i. top atışında arkaya gelen gazlar.
 
Çeviri blowby
i. oto dirsekli kol mahfazasından geçen egzoz gazları; bu gazları arkaya iten tertibat.
 
Çeviri blower
i. üfleyici şey veya kimse; havalandırma tertibatı.
 
Çeviri blowfly
i tırtılları leşte veya canlı hayvanda büyüyen bir kaç sinekten biri.
 
Çeviri blowgun
i. üfleyerek içinden küçük ok atılan uzun boru.
 
Çeviri blowhard
i., A.BD., (argo) palavracı kimse, kendini beğenmiş kimse.
 
Çeviri blowhole
i. hava deliği.
 
Çeviri blown
s. şişmiş; soluğu kesilmiş, nefes nefese olan; içine sürfe bırakılmış; üflemek suretiyle meydana getirilmiş.
 
Çeviri blowout
i. patlama (lastik); (argo) eğlenti.
 
Çeviri blowpipe
i. üfleme borusu, üfleç, kamışçık.
 
Çeviri blowtorch
i. lehim lambası, benzinli kaynak lambası, pompa.
 
Çeviri blowup
i. infilak, patlama; k.dili hiddetten kendinden geçme; kavga; büyütülmüş resim.
 
Çeviri blowy
s. rüzgarlı.
 
Çeviri blowzy
s. bakımsız, karışık (saç v.b.); kırmızı yüzlü (kadın).
 
Toplam 63 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com